Ramnakullabackarna

Ramnakullarna är två backtoppar där den högsta punkten ligger 134 meter över havet.

Utsikten är fantastisk över Vombsänkan med Sövdesjön i fonden. Som en spännande kontrast till kullarna återfinns en bäckravin som bjuder på porlande vatten och djup skugga.
Här finns: rik betesflora med arter som gråfibbla, blåklocka, backtimjan, rödklint m.fl.
Bästa tiden: hela året
Syftet med reservatet är bl.a. att: bevara de geologiskt och botaniskt intressanta backarna.

Show more