Fyledalen

Visa karta

Fyledalen kan knappt anas när man färdas i det böljande odlingslandskapet som omger dalgången.

Nere i dalen väntar en värld fylld av grönska och spännande djurliv.
Här finns örnar, mer än 1000 skalbaggsarter, 17 av de 19 olika fladdermusarterna och många sällsynta svampar.
Bästa tid: alltid!
Syftet med reservatet är bl.a. att: bevara och utveckla livsmiljöer för fridlysta och rödlistade växt och djurarter.

Show more