Bjärsjölagårds Slott med borgen Beritzholm och kalkugnarna Adam och Eva

Adress: Djupadalsvägen 9, Bjärsjölagård, 275 95 Sjöbo Visa karta

Adress: Djupadalsvägen 9, Bjärsjölagård, 275 95 Sjöbo

Bjärsjölagårds slott uppfördes i rokokostil på 1700-talet och ersatte då en gård från 1500-talet. Denna gård avlöste i sin tur 1300-talsborgen Beritzholm.

Vackra omgivningar och historia som sträcker sig tillbaka till forntiden då det alldeles i närheten av det nuvarande slottet fanns en mäktig borg som hette Beritzholm, vilket idag också är namnet på slottets största lokal.

Byn och slottet
Både danske kungen Valdemar Atterdag och hans dotter unionsdrottningen Margareta har under historiens gång ägt Beritzholm som raserades i början av 1500-talet. Material från borgen forslades bl.a. till Svaneholmsslott och användes även senare till nuvarande huvudbyggnad.
Bjerröds ladugård, nuvarande Bjärsjölagård, uppfördes i slutet av 1500-talet och från gården fick både slottet och byn sitt namn. När Skåne sedan blev svenskt i slutet av 1650-talet överläts gården i enskild ägo till familjen Cronacker-Coyet Både huvudbyggnaden (uppförd 1766) och den norra flygeln (1777) är typiska rokokohus med brutna tak, designade av arkitekten Jean Eric Rehn medan den södra flygeln (1812) är präglad av empiren och har lägre takresning.
Släkten Bülow övertog sedan Bjärsjölagård innan ryttmästare Louis Hedberg inköpte egendomen år 1924. De sålde sedan Bjärsjölagårds egendom till Hushållningssällskapet Malmöhus år 1958. Redan år 1975 började det sedan, i mindre skala, bedrivas möten på slottet och idag är det en modern konferens- och festanläggning för både företag och privatpersoner med övernattningsmöjlighet för upp till 52 personer.
Efter 200 år som fristående sällskap gick Hushållningssällskapen Malmöhus och Kristianstad samman och bildade Hushållningssällskapet Skåne år 2015, och har till uppgift att arbeta för att utveckla landsbygdens företag.

Omgivningarna, kalkbrottet och kalkugnarna Adam & Eva
Bjärsjölagård är beläget i Sjöbo kommuns norra del och landskapet består mestadels av öppen odlingsmark med lövträdsdungar, hagmarker och allékantade vägar. Områdets omgivning är också känt för vackra stensättningar från förhistorisk tid och även för sin viltrikedom, såsom kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. Speciellt kända är de vita dovhjortarna ner mot Vombsjön.
Ett kalkbrott från 1600-talet finns också i byn. Detta var en gång i tiden Skånes största och här bröt man kalk fram till 1920-talets början. Idag är det en lugn plats och brottet har delvis fyllts med härligt turkosskimrande vatten. Det har förekommit koraller, armfotingar, snäckor, mossdjur, trilobiter, musslor, graptoliter och havsskorpioner där och idag kan man med lite tur finna fossiler.
Intill slottet finns de två unika kalkugnarna Adam och Eva. Adam är vedeldad och kännetecknas av sin höga och smalare form, medan Eva är koleldad och känns igen av sin lägre och rundare form. De byggdes år 1865 respektive 1902 och användes in på 1940-talet.
Kalken användes främst till kalkning av jordbruksmark, men även till att mura med samt att vitkalka husväggar med. Idag är ugnarna inte längre i bruk, utan klassas som fornminnen.

Show more

Om denna aktivitet