Pilgrimsvägen Skåne Blekinge: St Olof - Simrishamn

Adress: Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs Datum: Onsdag 1 jan 2014 - lördag 15 dec 2018 Visa karta

Adress: Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs

Vandringsvägen skiftar från den öppen slätt vid havet till sköna bokskogar kring Sankt Olof.
På denna vandring kommer du till Sankt Olofs kyrka som är pärlan bland pilgrimskyrkor i Lunds stift,
till Tumathorp där människor bott i 6000 år och det stora premonstratensklostret låg i 400 år. Du
kommer också till till Killans bönegård i Östra Vemmerlöv som är en rastplats för pilgrimer och andra
som söker stillhet och bön.

Sankt Olof till Östra Vemmerlöv 13 km
Söder om Sankt Olofs kyrka ligger Sankt Olofsgården Följ vägen väster
om kyrkan ner mot gården. Tag till höger före gården till Sankt Olofs källa.
Fortsätt stig västerut in i skogen. Följ de vita stolparna till Jungfrukällan och
gå sedan tillbaka en bit och följ pilgrimsmarkering söderut genom skogen
tills du kommer ut till en skogsväg. Följ denna. Snart passerar vägen en
annan mindre väg. Fortsätt rakt fram. Snart svänger vägen åt vänster (till
höger ligger en liten gård). Efter ca 500 m kommer du till stora vägen mellan Sankt Olof och Smedstorp. Vandra rakt över denna och fortsätt på den
mindre vägen. Efter ca 1 km kommer du till en liten fyrvägskorsning, efter
att du passerat en järnväg. Gå rakt fram i korsningen och fortsätt ca 2 km
tills du kommer till en korsning inne i skogen, där du tar till höger. Fortsätt
ca 2,5 km. Då är du på ett backkrön strax ovanför Gyllebosjön och vägen
delar sig. Tag vänstra vägen och gå ned för backen till Gyllebosjön. Tag till
höger efter sjön och följ vägen förbi Gyllebo slott längs Slottsvägen. Vid
Slottsvägens slut ta vänster ner mot Östra Vemmerlöv. Gå rakt över den
stora vägen i korsningen i byn. Efter 100 m ta höger mot Killans bönegård
vid Östra Vemmerlövs kyrka. Läs texten Det tunga templet på pilgrimsskylten.
Östra Vemmerlöv till Östra Tommarp 5,5 km
Ta höger från Östra Vemmerlövs kyrka på Kyrkvägen. Följ grusvägen ca
1.5 km till Vemmerlövsgården. Följ vägen runt gården och tag vänster in
på liten markväg. Följ denna tills den möter en större grusväg efter ca 1.5
km. Tag vänster ca 400 m tillstörre väg och följ denna åt höger mot Östra
Tommarp. Passera järnvägen i Östra Tommarp, tag vänster vid Storgatan,
följ denna till väg 11. Korsa vägen och följ Bygatan till Östra Tommarps
kyrka. Läs texten Kropp och själ på pilgrimsskylten. Fortsätt Klostergatan
till platsen för Tumathorps kloster
Östra Tommarp till Gladsax 4,5 km
Följ Bygatan tillbaka till väg 11. Korsa denna och gå Storgatan. Tag höger på
Gladsaxvägen. Tag höger vid möllan vid Gladsax och följ Gladsax Bygata till
S:t Jacobs kyrka i Gladsax. Läs texten om Fru Ides dröm på pilgrimsskylten. Besök gärna platsen för Fru Ides Gladsaxehus öster om kyrkan.
Gladsax till Simrishamn 5 km
Gå ner för Gladsax Bygata några meter tills du ser en liten väg på vänster
hand. Följ denna österut förbi Gladsaxehus och ut till Bygatan igen. Vandra
höger på denna i ca 50 meter och sväng sedan höger på Juliebergsvägen.
Längst ner vid Juliebergsgården tar du vänster in på liten traktorväg mot
Impans naturskyddsområde. Korsa Impan så att du kommer ut på Impevägen. Följ denna till Annelundsvägen och ut till Gröstorps Bygata. Följ
denna åt höger några hundra meter tills du ser en gång- och cykelväg på
vänster hand. Denna leder dig över Tommarpsån och in till två stora skolor i
Simrishamns utkant. Följ Fredsdalsgatan österut, sväng in på Wranérsgatan
och korsa Brunnsparken. Vid Suckarnas gång vandrar du Nisbethgatan, Lilla
Norregatan, Stora Rådmansgatan och till sist det lilla Klockaresträddet upp
till Sankt Nicolai kyrka. Läs texten Sillfiskarnas kapell på pilgrimsskylten.

Show more

Tillfällen

Datum Plats    
24 Jan
Onsdag 24 jan 2018 S:t Olof
25 Jan
Torsdag 25 jan 2018 S:t Olof
26 Jan
Fredag 26 jan 2018 S:t Olof
27 Jan
Lördag 27 jan 2018 S:t Olof

Om denna aktivitet