Aggarps kvarn

Adress: Aggarpsvägen , 233 93 Svedala Visa karta

Adress: Aggarpsvägen , 233 93 Svedala

1871 flyttade den förste mjölnaren in i den kvarn som fanns här då, en stubbamölla. Redan 1895 hade verksamheten ökat så mycket att denna inte räckte till. Stubbamöllan revs och en holländare byggdes istället. 1896 var den färdig och det är alltså den ståtliga holländare som finns här idag!

Kvarnen var i drift till 1951. År 1965 skänktes kvarnen till dåvarande Svedala köping. Med hjälp av Svedala Rödakorskårgjordes en omfattande renovering. År 1988 köpte Svedala kommun mjölnarbostaden och lät renovera den så att hela kvarnmiljön blev komplett.

Aggarps kvarn är 19,3 m hög - från mark till kulan på hättans spira. Måttet mellan vingspetsarna ”vindfånget” är 21,5 m.

Show more

Om denna aktivitet