Arriesjöns strövområde

Adress: Gavelbjersvägen, 235 91 Vellinge Visa karta

Adress: Gavelbjersvägen, 235 91 Vellinge

Arriesjöns strövområde är ett litet behändigt område, som du lätt tar dig runt i. I söder ligger Arriesjön, som lockar en mängd olika insekts- och fågelarter. Här finns utsikts- och fiskeplattformar, rullstolsvänliga stigar och flera grillplatser.
Stora delar av Arriesjöns strövområde är nu naturreservat med inriktning på friluftslivet.

Natur
Väster om Arriesjön breder det kulliga landskapet ut sig. Här trivs sälg, björk och hagtorn. Arrie är också ett av få ställen i Skåne där du hittar blåhallon. Sjön med sina små öar lockar många fåglar och i vattnet hittar du bland annat ätlig groda, abborre och gädda. Sjön lockar också många insektsarter som är beroende av vattnet.

Kulturhistoria
Grustaget hade sin storhetstid under 1900-talets början då behovet av byggmaterial ökade. Många hus i Malmö har byggts med kalksandsten från Arrie och det gick till och med järnvägsspår hit. Senare övergick man till att bryta naturgrus. 1998 stängde grustaget ner, men den tomma industribyggnaden finns ännu kvar invid den norra parkeringen.

Aktiviteter
Vandra och Promenera
Arriesjön är perfekt för kortare promenader. Tänk på att vissa stigar går upp och ner i det kuperade landskapet. Flera av stigarna är tillgänglighetsanpassade och här finns vilobänkar längs stigen.

Rida
Det finns en 3,2 kilometer lång ridstig i området. Respektera förbudet att rida på övriga stigar.

Leka
Det finns en hinderbana för barn bredvid industribyggnaden.

Fiska
I Arriesjön kan du fiska abborre, gädda, mört och sarv. Det finns en fiskeplattform som är tillgänglighetsanpassad. Kom ihåg att köpa fiskekort.
Mer information: www.arriefiske.se

Spana efter fågel
I Arriesjön är fågelrikedomen stor. Här häckar grågås, vitkindad gås och ett stort antal andarter. På öarna häckar kolonier av fisktärnor och skrattmåsar och för flera flyttfåglar är sjön med sina täta, skyddande snår en bra rastplats. För att inte störa fåglarna får du inte stiga iland på öarna. Bäst spanar du kanske från någon av de två utsiktsplattformarna, som båda är tillgänglighetsanpassade.

Äta
Det finns flera iordningsställda rastplatser i området med bänkar, bord och eldstad. En av grillplatserna är tillgänglighetsanpassad. Under 2014 kommer ett café att öppna i industribyggnaden.

Bada
Vid den södra parkeringsplatsen brukar våra besökare ibland bada, men det är ingen iordningställd badplats. Bad sker på egen risk och tänk på att sjön snabbt blir väldigt djup. För säkerhets skull har vi hängt upp en livboj vid platsen.

Skridsko
Vintertid går det att åka skridskor på sjön. Tänk på att du ger dig ut på egen risk. Naturis är ett levande och föränderligt material.

Industribyggnaden
Den hundraåriga industribyggnaden vittnar om en tid då grustaget hade sin storhetstid. Under 2013-2014 kommer huset att rustas upp. 2014 kommer bland annat ett café att öppnas här.

Tillgänglighet
Flera av stigarna är rullstolsvänliga, liksom de två utsiktsplattformarna och toaletterna. Vägen upp till den tillgängliga stigen är väldigt brant. Vill du nå den tillgängliga parkeringen, ring 044-309 39 30 (dagtid kl 8-17) för att få kod så att du kan öppna vägbommen. Området är certifierat av Equality.
Beskrivning av Arriesjön på equality.se

Show more

Om denna aktivitet