Mölleberga kyrka

Adress: Mölleberga kyrkoväg, Stora Mölleberga, 245 93 Staffanstorp Visa karta

Adress: Mölleberga kyrkoväg, Stora Mölleberga, 245 93 Staffanstorp

Kyrkan byggdes under 1100- eller 1200-talet i romansk stil med långhus, kor och absid. Valv och torn byggdes på 1400-talet.

Kyrkan byggdes under 1100- eller 1200-talet i romansk stil med långhus, kor och absid. Valv och torn byggdes på 1400-talet. Ett vapenhus revs på 1860-talet och ingången flyttades till tornet. Den medeltida karaktären är väl bevarad, med undantag för fönstren.
Fynd av medeltida kalkmålningar har bevarats.
Dopfunten dateras till slutet av 1100-talet och är huggen i sandsten. Den har ett dopfat av tenn från 1669.
Altaruppsatsen gjordes i slutet av 1500-talet.
Kyrkan har ett triumfkrucifix av ek från 1400-talets senare del.
Predikstolen ska ha tillverkats av Johan Ullberg 1743.

Show more

Om denna aktivitet