Högestad gods

Adress: Ljungahusvägen 134, 271 96 Ystad Visa karta

Adress: Ljungahusvägen 134, 271 96 Ystad

De liljeformade smidda ankarsluten på Högestads huvudbyggnad upplyser om att det var riksrådet Palle Rosenkrantz som lät uppföra huset 1635. Godset är dock känt genom skriftliga källor sedan medeltiden då det tillhörde ärkebiskopsstolen i Lund.
Namnet Högestad syftar förmodligen tillbaka på de två "tingshögar" som under hednatiden restes i trakten.

Bland godsets många framstående ägare under senare århundraden kan nämnas Jörgen Krabbe som råkade i onåd hos Karl XI och avrättades i Malmö 1678 och den legendariska Christina Piper. Andra ätter som man kan knyta till Högestads tidiga historia är Gyldenstierne och Rosenkrantz, evigt berömda genom Shakespeares "Hamlet".

Om den olyckliga Jutta Thott, änka efter Jörgen Krabbe, berättas att hon i sin otröstliga sorg efter makens avrättning inredde ett rum på Högestad helt i svart. Det sägs också att hon spökar på Högestad. Man har sett henne ila över borggården och irra omkring i slottsgemaken iklädd sitt svarta änkedok.

Till skillnad från flera andra sydöstskånska slott från dansktiden har Högestad aldrig varit befäst med några försvarsanordningar. Det har i alla tider varit en fredlig och mycket stor gård med gott om stallutrymmen för många oxar och andra djur. De äldre ekonomibyggnaderna bildar en sluten enhet tillsammans med huvudbyggnaden som förskonats från större ombyggnader och förvånansvärt väl bevarats i ursprungligt skick.

I slutet på 1600-talet drogs egendomen in till kronan och från 1706 har familjen Piper residerat här. Högestad bildar tillsammans med Andrarum Alunbruk, Torup, Christinehof och Baldringe ett av landets största fideikommiss, och omfattar idag 13 000 ha.

Show more

Om denna aktivitet