Vallen

Adress: so Övraby, 273 91 Tomelilla Datum: Onsdag 1 jan 2014 - lördag 15 dec 2018 Visa karta

Adress: so Övraby, 273 91 Tomelilla

Vallen, även kallad Isengrims borg, är en kvarleva efter Skånes största borganläggning.

Vallen är en kvarleva efter en borg där enligt traditionen en mäktig riddare kallad Isengrim ska ha bott på 1300-talet. Många forskare från 1500-talet och fram till våra dagar har besökt platsen och gjort sina iakttagelser och efter vad man kommit fram till är anläggningen, med sina tre höjd-platåer, Skånes största borganläggning. Platåerna har branta slänter samt en inre och yttre vallgrav. Vallen ligger intill en å och rester av dammar visar att borgen delvis varit omgiven av vatten. Allt är väl bevarat och synligt. Endast en mindre utgrävning har gjorts på 30-talet och då påträffades vid plöjning rester av bakugn och andra murrester, massor av djurben, järnbitar med mera samt en sporre från tidigt 1300-tal.

Borgen har troligtvis varit i bruk under 1300-talet och det är också under denna tid som de flesta borgar av denna typ byggs och det var också under denna tid då många adelsborgarna revs på order av dåvarande regenten drottning Margareta (1353-1412) och hennes far Valdemar Atterdag (1321-1375). Borgen borde ha varit värdig en man som riddaren och riksrådet Jens Grim och efterföljaren till Vallen är sannolikt Tosterups slott, som ligger några kilometer bort. Jens Grim, även kallad Isengrim, hade stora gods och var enligt sägnen inte särskilt ridderlig. Han underhöll en väldig skara krigare, lika vilda som han själv, med vilkas hjälp han plundrade och gjorde trakten osäker.

En gång företog Grim ett rövartåg till Löderup och lät på en äng fånga in och slakta alla fäkreatur som hörde till byn. Då prästen i Löderup fick höra talas om detta bannlyste han Isengrim. Riddaren blev förstås mycket förgrymmad och lät skicka några av sina underlydande bönder till kyrkan för att slå ihjäl prästen. Denne gömde sig inne i kyrkan när Isengrims män närmade sig. Att med våld tränga in i en kyrka var ett oerhört brott på den här tiden, men bönderna var förmodligen mer rädda för Isengrim än för de eviga straffen. De slog in kyrkporten, letade upp prästen och halshögg honom på platsen. Isengrim var dock rädd för att bli förknippad med detta dåd och lät därför skjuta all skuld på bönderna som bestraffades strängt. Drottning Margareta trodde emellertid inte på Isengrims oskuld utan lät bränna ner hans borg. I en annan berättelse revs borgen av drottning Margareta eftersom Jens Grim inte ville ställa upp i kampen mot Mecklenburgarna. Vad än konflikten gällde ska drottningen ha straffat borgherren genom att bränna ner hans borg, medan andra källor säger att borgherren själv sprängde den med krut, vilket inte är så troligt på 1300-talet, då man hade lite av den varan. Nämnas kan att den engelske författaren J.R.R. Tolkien i sin trilogi om Härskarringen döpte en av figurerna där till just Isengrim.

Källor: Fornminnen i Skåne; Christer Clausson och Anders Dunér. Borgar i Skåne; Anders Ödman. Skåne Runt.

Show more

Tillfällen

Datum    
18 Jan
Torsdag 18 jan 2018
19 Jan
Fredag 19 jan 2018
20 Jan
Lördag 20 jan 2018
21 Jan
Söndag 21 jan 2018

Om denna aktivitet