Södra Åkarps kyrka

Adress: Södra Åkarp, VELLINGE Visa karta

Adress: Södra Åkarp, VELLINGE

Södra Åkarps kyrka är byggd under senare delen av 1100-talet. Kyrkan är den första stenkyrkan i Oxie Härad. Den blev ombyggd 1888.

Kyrkan är av gråsten som i samband med valvslagning på 1400-talet smyckades med målningar, den saknade torn och fick därför i sinom tid klockstapel. Mot mitten av 1800-talet fogades ett torn till byggnadskroppen.

1888 revs alla övriga delar av den gamla kyrkan och endast tornet sparades, den övre delen byggdes också om, ett nytt långhus av tegel tillfogades.

Bland äldre inventarier i denna nya kyrkobyggnad kan nämnas ett krucifix av ek, fragment av ett 1700-talsaltare. Den nu brukade altaruppsatsen är äldre, ett arbete från tidigt 1600-tal, byggd i två våningar, med kraftig beslagsornamentik.

Den nedre avdelningen rymmer en Golgatamålning som utförts år 1888 av lundakonstnären Fredrik Krebs, vilken är inramad av dubbla kolonner. Uppsatsens överstycke är kraftigt utfört. Vid olika tillfällen, både på 1600, 1700 och 1800-talen har uppsatsen blivit renoverad.

Bägge klockorna härstammar från den gamla kyrkan.

Informationen på denna sida är hämtad från Västra Söderslätt guide till kulturarv & besöksmål.

Show more