Ammerännan

Adress: Falsterbo Visa karta

Adress: Falsterbo

Resterna av denna ursprungliga farled löper idag som ett mindre dike över Skanörs ljung.

Allt tyder på att den medeltida kanalen var framkomlig för båtar av pråmtyp och att minst en bro förband nedre delen av Falsterbonäset med fastlandet. Rester av en bro finns nära utloppet vi Lv 4:s skjutplats.

Om Ammerännan är en naturlig eller en grävd kanal vet man inte. Möjligen skulle en arkeologisk undersökning kunna fastställa detta. Uppgifter i flera handlingar visar under alla förhållande att den har funnits under lång tid.

Källa: Falsterbos & Skanörs historia A-Ö, Christer Melin

Show more