Hököpinge kyrkby

Adress: Hököpinge kyrkby Visa karta

Adress: Hököpinge kyrkby

I Hököpinge kyrkby hör bäcken och byn samman. Pilebäckens smala fåra bestämde en gång bebyggelsens läge. Kyrkbyn har fortfarande en ålderdomlig miljö.

Gamlegård, Ingemarsgården och Ingridsborg är exempel på fyrlängade gårdar, som inte lämnade byn vid enskiftet 1806. Dessa är idag väl bevarade med sina vitputsade längor. Deras placering vid byvägen går tillbaka till äldre tider och utgör än idag vackra blickfång i byn.

Mitt i byn finner vi kyrkan från 1873 omgiven av de båda före detta skolhusen. De är karakteristiskt placerade på höjden och syns vida omkring. Längs byvägen finner vi också gatuhusen, oftast byggda i början av 1800-talet som hantverkar- och lantarbetarbostäder. De rör sig mestadels om omsorgsfullt renoverade putsade hus med papp- eller tegeltak.

Sekelskiftesarkitekturen

Sekelskiftesarkitekturen är väl representerad i byn, med den tidstypiska tegel och putsarkitekturen med sina vackra byggnadsdetaljer. Ett originellt inslag i byn är villa Clythia från 1914, en gång konstnären Axel Ebbes bostad och ateljé. Den bibehållna bykärnan längs den slingrande Pilebäcken, med sin rika vegetation ger fortfarande en god inblick i äldre dagars bymiljöer.

En historisk återblick

Medeltiden: I trakten kring Hököpinge kyrkby finner vi flera sten- och bronsåldersgravar. Mycket talar för att här har funnits en boplats sedan lång tid.

I Hököpinge talar den muntliga traditionen dels om att det skulle ha funnits en marknadsplats här under tidig medeltid, dels om "borgen på holmen". Köpinge i ortnamn tolkas av historikerna att betyda marknadsplats. Dessa "köpingar" etablerades en bit från kusten för att vara skyddade mot härjningar från havet.

Förleden Hö i namnet som under 1500-talet skrevs Hököpinge kan tolkas till höjd som byn delvis ligger på. En annan tolkning är att Hö skulle komma från det fornnordiska Haukr = marknadsplats.

Silverskatt

Man fann i början av 1800-talet i Hököpinge en silverskatt som bestod av mynt från omkring år 1000 e.kr. Troligtvis var Pilebäcken farbar under denna tid och antagligen en förutsättning för marknadsplatsen. Holmen med den förmodade borgen skulle ha legat där Pilebäcken gör en tvär sväng västerut.

Kyrkbyn byggdes ursprungligen längs bäcken med gårdarna placerade i dubbla rader. Enskiftets genomförande 1806 medförde att många av byns gårdar flyttades ut på markerna. På en höjd centralt i byn togs ny mark ut till kyrkan och skolor i mitten av 1800-talet. Kyrkan stod färdig 1873 och de båda skolbyggnaderna 1876.

Informationen på denna sida är hämtad från Västra Söderslätt guide till kulturarv och besöksmål .

Show more