Aosehus - slottsruin

Adress: Hamnen, 296 31 Åhus Visa karta

Adress: Hamnen, 296 31 Åhus

Aosehus i Åhus är resterna av en medeltida fästning, byggd där Helge å en gång mynnade ut i havet. Namnet Aosehus betyder just huset vid åmynningen.

Helgeåns mynning var tidigt en naturlig knutpunkt för handel och försvar.

Borgen byggdes på 1100-talet och låg strategiskt placerad för att kunna ta upp tull från alla som färdades på ån. Byggherre var ärkebiskopen Eskil. Slottet låg på en holme som omgavs av en mur och en vattenfylld grav med en vindbrygga som förbindelse.

1569 intog hertig Karl Åhus och raserade då slottet som sedan aldrig blev återuppfört. I slutet av 1800-talet grävde man fram resterna av slottet ur den flygsand som hade täckt ruinen i hundratals år.

De senaste åren har Aosehus undersökts arkeologiskt. Troligen var borgen betydligt större än vad man idag kan se med blotta ögat. Sannolikt har det på platsen funnits en större borganläggning som var omgärdad av en ringmur. Slottet var en gång 30 m långt och 10 m brett och hade minst två våningar.

Aosehus är en av besöksplatserna i Vattenriket och du kan läsa mer om Aosehus på Vattenrikets hemsida, se länk.

Show more

Om denna aktivitet