Råbelövs slott

Adress: Råbelöfsallén 102, 291 94 Kristianstad Visa karta

Adress: Råbelöfsallén 102, 291 94 Kristianstad

Norr om Kristianstad ligger Råbelövs slott idylliskt vid Råbelövssjön. Strax norr om slottet ligger en medeltidskyrka.

På slottet finns lokaler för möten, mindre konferenser, högtidssammankomster, bröllop, dop, luncher och middagar.

Råbelövs slott ligger endast några kilometer norr om Kristianstad nära den södra ändan av Råbelövssjön. Redan i början av 1500-talet fanns här en sätesgård. 1637 byggde Christoffer Ulfeldt en ny sätesgård. Av denna återstår dock endast ett långt tvåvåningshus i tegel.

När Carl von Linné besökte gården på sin skånska resa 1749 blev han mycket imponerad av trädgården och av ålfisket i Råbelövssjön. Det berättades att det inte var ovanligt att man en bra morgon kunde fånga mellan 200 och 300 ålar.

Vid om- och tillbyggnader under 1880- och 90-talen ändrades slottets exteriör. Den ursprungliga stilen, Christian IV:s renässans, bevarades dock. Strax norr om gården ligger en medeltidskyrka. Under en period fungerade den som spannmålsmagasin men restaurerades på 1920-talet och blev då åter kyrka.

Råbelövs slott ägs av familjen Kennedy.

Show more