Cykelrundtur Nedanbäck - Denningarum (31 km)

Datum: Lördag 27 maj 2017 - onsdag 5 sep 2018 Visa karta

Turen ger dig många olika natur- och kulturupplevelser. Du cyklar på lugna blomkantade grusvägar genom öppet landskap samt ljusa löv- och trollska granskogar med stora stenblock. Byar i gammal kulturmiljö och fyra kulturminnen passeras. Du kommer förbi en vacker rastplats på en ö i en sjö och flera småvatten med rikt djurliv. Naturreservatet Näset avrundar turen.

Hjälpmedel för orientering

Turen börjar och slutar vid järnvägsstationen i Osby. Den är inte markerad utan går att ladda ner i appen Bikemap från bikemap.net. Sök på "Denningarum Nedanbäck" i appen för att hitta rätt runda. När man har öppnat vald tur kan man följa den med GPS utan Internet-uppkoppling.
Papperskartor säljs till självkostnadspris på Osby turistbyrå eller kan laddas ner från denna sida.
Rutten finns även inlagt i Garmin Connect och går att ladda ner om du har en egen Garmin-enhet.


Sammanfattning

Underlaget består till ca 30 % av asfalt, ca 65 % av välskött grusväg (delvis dock lösgrus). Resten är cyklingsbar skogsväg, där gräspåväxt kan förekomma och ca 200 m är gångstig. Biltrafiken är närmast obefintlig på större delen av turen. Det finns en del uppförsbackar, där du eventuellt får leda din cykel om den har få växlar. I gengäld får du en 800 m lång nedförsbacke.
På denna runda är det viktigt att följa GPS:en noga, eftersom kartan i appen visar få detaljer kring GPS-markören. En bra papperskarta underlättar för dig att hitta rätt. Ibland kan du ta hjälp av Skåneledens orange markeringar, när denna har samma sträckning som din led och inte går längs ocyklingsbara skogsstigar.
Du cyklar genom ett omväxlande landskap som ger dig en fin naturupplevelse. Fågel-kvitter, -pip och -sång hörs från alla håll, rovfåglar cirkulerar i luften. Längs vägen finns det flera småvatten, där grodor, paddor och snok trivs.
Du kommer förbi många inbjudande rastplatser, fem kulturminnen resp. -miljöer och två gårdsbutiker, varav en med lunchservering.
Sista delen av turen präglas av Osbysjön, dels genom det vackra naturreservatet Näset, dels för att vägen tillbaka följer östra stranden.


Turbeskrivning med samma numrering som på kartan (naturen upplevd i maj)

Från järnvägsstationen är det bara 300 m till Osbysjöns strand, där du kan se fontänen. På Prästängen står konstverket Apan och Kaninen (1), som symboliserar både vänskap och Osbys leksakstradition. De fem meter höga skulpturerna skapades år 2012 av konstnären Peter Apelgren när han medverkade i tv-serien Konstkuppen (informa-tionstavla finns).

Du tar dig snabbt fram till Osbys utkanter och kommer via en vit blommande ”slånallé” (maj/juni) fram till riksväg 23 som du korsar. Därefter cyklar du ca 11 km mot Glimåkra genom ett omväxlande kuperat landskap med mycket lövskog och stengärden. Sträckan har några branta upp- men också nedförsbackar, första tredjedelen går dock på asfalt. Byarna Kalhult och Kulhult (2) med omgivningar klassar Länsstyrelsen som gammal kulturmiljö som ska bevaras. Skälen är: Välbevarade byggnader och välbevarat odlingslandskap, magnifika stenmurar och betesmarker med sällsynta växter.

Ca 4 km efter Kulhult svänger du in till höger på Skreddetäppevägen och kommer efter en dryg kilometer fram till Nedanbäcks gårdsbutik (3), som säljer köttprodukter, men där du även kan köpa glass och jordgubbar under din cykling. Därefter kommer du förbi en stor en hage på högra sidan, innan du svänger in på vägen mellan Osby och Glimåkra. Redan efter 400 m svänger du två (!) gånger till vänster. Ca 600 m längre fram ansluter Skåneleden, vars orange markeringar du nu kan följa under drygt 2 km.

Snart är du framme vid Eskilstorpasjön (4), där en vacker rastplats på en ö lockar till att ta en paus. Här finns enkla sittmöjligheter samt en grill och du kan njuta av utsikten. I vattenbrynet växer den vitblommande vattenklövern, och näckrosor lyser upp vattenytan.

Efter ca 1,5 km fortsatt cykling befinner sig till höger en gammal tjärdal (5) (informa-tionstavla finns). Här lämnar Skåneleden din rutt. Strax därefter ligger ytterligare en vacker rastplats till vänster vid en näckrosdamm. På andra sidan finns en improviserad fotbollsplan i vars ände en avsticksväg (ej skyltad!) leder till Sissas stuga (6). Du måste öppna en port för att ta dig vidare. Efter ca 200 m förgrenar sig vägen. Här går du varken till höger eller vänster utan rakt fram! och följer en 100 m lång skogsstig fram till stugan. Stugan bevarades genom stort privat engagemang och kan nästan betraktas som ett museum. Det är en ryggåsstuga som uppkallades efter Sissa Svensdotter och härstammar från sekelskiftet 1600– 1700-talet. Inne i och utanför stugan finns också en rad gamla föremål och verktyg bevarade.

När du har cyklat tillbaka till porten kommer du efter drygt 1 km fram till Denningarums gård (7) som ligger vackert vid Helge å. Här erbjuds hemlagad lunchbuffé och man säljer lantmatdelikatesser. Lamadjur och strutsar mm hålls på gården. Dessutom finns det en visningsträdgård.

600 m efter gården befinner sig ytterligare en fin rastplats (8), där du kan sitta runt en grillplats men även regnskyddat i en liten halvöppen stuga. Platsen ligger vid en vacker damm som hyser grodor, paddor och snok.

Den fortsatta vägen går genom skog, delvis längs med Helge å och efter ca 2,5 km svänger vägen till vänster. Se upp så att du cyklar rakt fram här, in på en mindre skogsväg mot Bökeskog (liten vägvisare finns, där det står ”Knuts Bro”). Snart har du en drygt 700 m lång nedförsbacke framför dig som du kan rulla ända ner till Knuts bro, en vacker stenvalvsbro över Helge ån. Tyvärr har vattenflödet minskat kraftigt för att vattnet leds bort till ett kraftverk. Efter bron ligger till höger industriminnet Göta bruk (9).

Nästa fina stenvalvsbro (Hönje bro) passeras efter ca 1,5 km. På ömse sidor om Hönje bro var inte mindre än 11 vattenhjul i drift, som lade grunden till en industrialisering på 1800-talet. Av dessa industrianläggningar finns Strömsborgs Ullspinneri (10) med vattenhjul och fungerande maskinpark bevarat (ligger på vänstra sidan direkt efter bron). Det grundades 1837 och drevs i början med endast vattenkraft, 1970 lades verksamheten ner. Idag är spinneriet ett arbetslivsmuseum som år 2011 tilldelades utmärkelsen Årets Industriminne av Svenska industriminnesföreningen. Det drivs av Osby Hembygdsförening. I området har det även brutits kiselgur, som består av skal från kiselalger. Kiselgur användes bl a till dynamitframställning, filtrering av vatten, isolering av ugnar och slipmedel i tandkräm.

Bara ca 100 m längre fram ligger på högra sidan Hönjarums skans (11), en befästning svenskarna använde för att försvara Hönje bro över Helge å under det Skånska kriget 1676-79. Här hittar du en nästan intakt försvarsskans som uppfördes under slutet av 1600-talet. Syftet var att kontrollera landsvägen över bron. Detta område har varit skådeplats för blodiga snapphaneslag där danskar och svenskar drabbat samman.

Du cyklar vidare, korsar riksväg 23 och ca 1 km efter korsningen svänger du till vänster tills du kommer fram till naturreservatet Näset (12). Även på Näset har man tidigare brutit kiselgur. Sjön kring denna fårbetade (halv)ö är fågelskyddsområde; här häckar bland annat sävsparv och enkelbeckasin. Fågeltornet erbjuder natursköna vyer och även regnskydd. Flera grillplatser finns inom det vackra området.

På vägen tillbaka till Osby cyklar du förbi campingen och badplatsen i Ebbarp (13), som är ett kontrollerat EU-bad.

Längre ner på vägen ligger höjdområdet Klinten (14) som är ett populärt besöksmål för både Osbybor och turister. Genom området går strövstigar och det finns ett naturre-servat. På höjden befinner sig en utsiktsplats där du med fördel kan avnjuta medhavd matsäck och se ut över samhället. Strax därefter börjar Osby tätort och snart kommer du tillbaka till järnvägsstationen, turens utgångspunkt.

Show more

Tillfällen

Datum Plats    
24 Nov
Fredag 24 nov 2017 Osby kommun
25 Nov
Lördag 25 nov 2017 Osby kommun
26 Nov
Söndag 26 nov 2017 Osby kommun
27 Nov
Måndag 27 nov 2017 Osby kommun