Cykelrundtur Skeinge - Malshult (28 km)

Datum: Fredag 19 maj 2017 - onsdag 5 sep 2018 Visa karta

Turen går genom ett varierat kulligt landskap präglat av vackra natur- och gamla kulturmiljöer. Du cyklar förbi storblockiga odlingsrösen och fina bad- och rastplatser. Fågelsång och -kvitter förhöjer naturupplevelsen.

Hjälpmedel för orientering

Cykelleden börjar och slutar vid järnvägsstationen i Osby. Den är inte markerad utan går att ladda ner i appen Bikemap från bikemap.net. Sök på "Skeinge Malshult" i appen för att hitta rätt runda. När man har öppnat vald tur kan man följa den med GPS utan Internet-uppkoppling.
Papperskartor och turbeskrivning säljs till självkostnadspris på Osby turistbyrå eller kan skrivas ut från denna sida med hjälp av webbläsaren.


Sammanfattning

Underlaget består till ca 30 % av asfalt, till ca 60 % av välskött grusväg och till ca 10 % av cylklingsbar skogsväg, där gräspåväxt, smågropar, översilande källvatten eller vildsvinsbök kan förekomma. Nämnvärd biltrafik är det bara på Hässleholmsvägen som förbinder Hästveda och Osby. Det finns ett fåtal uppförsbackar, där du eventuellt får leda din cykel om den har få växlar. Rundturen kan förkortas med ca 6 km, se nedan (7a - 7b).
Din väg kantas av färgglada blommor, långa stengärden och går längs sjöstränder med vidsträckta vyer. Fina gårdar och vackra småbyar passeras. Byn Malshult med omnejd är av Länsstyrelsen klassad som särskilt värdefull kulturmiljö. Utöver detta kan du se två kulturminnen från 1600-talet.


Turbeskrivning med samma numrering som på kartan (naturen upplevd i maj)

När du har lämnat Osby tätort går turen på en slingrig blomkantad väg förbi det prydliga torpet Fattigullarp (1), som ligger vid en damm och där en fasan ”vaktar” i vägkanten. Man tror först att den lever.

Du fortsätter genom skog och cyklar sedan genom ett öppet landskap fram till Brunkelstorp (2), en by präglad av större gårdar, stengärden, blommande hagar och ängar. Ett gravröse finns till vänster och du har chans att se tranor från omgivande sumpmarker, som söker sin föda på åkrar och ängar.

Efter ankomst till Brunkelstorp Kanotlägerplats (3) vid Helge å kan du nog knappt undvika att ta en paus, så vackert som den ligger i lummig skog direkt vid ån. Här finns bord, bänkar, grill och toalett. Du kan även övernatta i vindskydd.

När du fortsätter med cyklingen svänger du 200 m efter bron över Helge å in på en mindre skogsväg, som är avstängd för bilar med stora stenblock, men öppen för cyklister. Skumpigt och vildsvinsbökat underlag samt källvatten, som sipprar över vägen är det nog lätt att stå ut med, för naturupplevelsen kompenserar väl för besväret. Du bjuds på vackra vyer över Helge ån, sumpskogen i norr och Skeingesjön. Du träffar även på imponerande odlingsrösen (4), eftersom bokskogen en gång var odlingsmark.

Skogsvägen leder därefter fram till en rast- och badplats, som ligger 50 m till höger vid Skeingesjön (5). Den är enkel (man får sitta på runda stenar) men soptunna och grillmöjlighet finns. Här har du en fin utsikt över sjön och det växer kärrviol (blommar maj/juni) vid stranden. Du kan ta dig ett dopp (sandbotten), men du måste se upp för undervattensstenar och musselskal.

Under den fortsatta turen (nu på bättre väg) cyklar du förbi Skeinge gård (6) som ligger på en backe. Denna herrgård har anor från 1600-talet, men byggdes om i mitten av 1700-talet. Därefter ser du återigen några storblockiga odlingsrösen innan du genom övervägande mossig granskog kommer fram till Tulatorp.

[Vid ingången till Tulatorp kan du, om du har en karta (ej Bikemap), svänga till vänster och korta ner turen med ca 6 km, se nedan (7a) - (7b).]

Genom ett mera öppet landskap med ängar och hagar kommer du vidare till Hagnarp och sedan är det 2 km asfaltväg till Nygård där du svänger till vänster.

Efter ca 3 km ser du Malsjön (8) till vänster. Denna lilla sjö ligger inom ett Natura 2000-område och är omgiven av vidsträckta betade fuktängar (exkursionsmål för Lunds universitet). Här växer den fridlysta klockgentianan, som blommar under sensommaren, och kryddväxten pors (massförekomst). Om taggtråds-grinden är öppen kan du lätt cykla fram till stranden (ca 100 m), där det finns rastbord med grill, och njuta av den fina utsikten.

Ca 500 m efter sjön cyklar du genom den välbevarade byn Malshult (9) (Förväxla inte detta Malshult med den by, som du redan har passerat och som också benämns Malshult). Länsstyrelsen har klassat Malshult med omgivande marker som särskilt värdefull kulturmiljö (unika slåttermader, representant för bymiljö i skogsbygd, två gårdar med detaljer i originalskick).

När du har cyklat ytterligare ca 1,5 km svänger du till vänster på den asfalterade vägen från Hästveda till Osby. 800 m efter svängen finns möjlighet till en kort avstickare för att se två kulturminnen från 1600-talet. Först kommer du till ett stenmonument (10a). Det restes 1911 av ”män och kvinnor från Göinge” (inskriptiontext) för att hedra de som stupade 1657 i en strid under kriget mellan Danmark och Sverige. Ca 200 m längre bort ligger Stavshultsgården (10b), en ryggåsstuga, som byggdes i slutet av 1600-talet och är hembygdsmuseum idag.

Härifrån leder en gångstig (ca 250 m) till Sibbarps skans (11), en försvarsanläggning som uppfördes av danskarna mot svenska anfall omkring 1611 (informationstavla finns). Den ek- och bokklädda höjden vid skansen är naturreservat. Reservatet sluttar mot både Helge ån och Osbysjön. På andra sidan ån mot väster skymtar Hasslaröds ängar, tidigare slåtterängar, där fåglar som rödbena, skogssnäppa och storspov trivs.

Efter denna avstickare cyklar du vidare mot Osby, passerar bron över Helge ån och svänger efter 400 m mot Osbysjöns strandkant. Direkt efter rastplatsen vid Spegeldammen kommer nästa vackra avstickare ut på halvön Svarte Nabbe (12). Du måste öppna en liten port för att komma fram till det betade området. Vid nabbens slut ligger en liten fin badplats med sandstrand. Där står också en mäktig gammal tall med frispolade rötter (Osbysjöns vattenyta var inte reglerad förr).

När du cyklat tillbaka från nabben fortsätter du mot Osby. Den sista biten går på strandpromenaden förbi utflyktsbåten Elsa Fortuna och snart kommer du tillbaka till järnvägsstationen, turens utgångspunkt.

[Beskrivning av turförkortningen 7a till 7b: När du har svängt till vänster strax före Tulastorp går en skumpig men ej svårcyklad väg tvärs igenom norra delen av Åbuamossen. Mossen har påverkats extremt genom storstilig torvbrytning, och det ligger en kuslig stämning över hela området. Längs vägen, där naturen har ”läkt sina sår” efter människans framfart, växer nu ofantliga mängder lingon och blåbär, söderut är mossen nästan utan vegetation. Efter att du har passerat området kommer du tillbaka till den ordinarie leden och är snart framme vid Malsjön (8).]

Show more

Tillfällen

Datum Plats    
24 Nov
Fredag 24 nov 2017 Osby kommun
25 Nov
Lördag 25 nov 2017 Osby kommun
26 Nov
Söndag 26 nov 2017 Osby kommun
27 Nov
Måndag 27 nov 2017 Osby kommun