Södervidinge kyrka

Adresse: Tingsvägen, 244 93 Kävlinge Vis kort

Adresse: Tingsvägen, 244 93 Kävlinge

1870 invigdes denna kyrka som ersättning för den tidigare medeltidskyrkan. Altaruppsatsen från 1746 är bevarad och överflyttad till den nya kyrkan.

Den ursprungliga medeltidskyrka som låg här var byggd i gråsten och i fyrkantsform tillhuggen sandsten s.k. kvaderstenar. Nuvarande stenkyrka uppfördes år 1870 enligt Edvard von Rothsteines ritningar på samma plats där den medeltida kyrkan legat. Tidigare kyrka hade blivit för liten och den nya kyrkan bedömdes vara mer ändamålsenlig. Läktarskranket med dess målade framställningar av Jesus och apostlarna tillverkades 1775 av Johan Cullman i Landskrona. Altaruppsatsen består av två målningar som är gjorda av Carl Mörth, akademiritmästare vid Lunds Universitet och är placerade vid norra långhusväggen.

Altarbarriären av trä utgör vägg mellan kor och sakristia med två spegeldörrar och är ca 3 meter högt över altaret. Det är försett med bågfält, pilastrar och lister i guld och rött, i övrigt är barriären målad i olika nyanser av brunt. Bakom altaret övergår barriären i en altaruppsats i tre avdelningar. Den översta är försedd med ljushållare, den mellersta har i mitten ett bågfält med ett kors som är målat i en mörkare färg och i detta finns ett krucifix av försilvrat mässing. På pilasterns krön finns torn med kors och på översta krönet en Kristusgestalt av Thorvaldsen. Listverket är prytt med små kors och blommor.

Dopfunten som placerats vid den norra väggen är från 1100-talet och gjordes av Mårten Stenmästare i sandsten från Höör. I skålens kant finns Mårtens signering med runor "Martin mik kiardi" (Martin/Mårten gjorde mig). Funten har ett sengotiskt svartmålat eklock och ett mässingsfat som är ett Nürnebergerarbete, båda från 1500-talet.

Show more

Om denne aktivitet